top of page

Scania Sverige

Kundstudieresa

Kund:

Antal: 

Plats: 

Format: 

Scania

30 deltagare per resa

Zwolle & Amsterdam

Kundstudieresa med fabriksbesök

Topp 3

  1. Inspirerade studiebesök på Scanias fabrik i Zwolle med guidad tur och presentationer

  2. Givande konferens med fokus på omställningen till hållbara transporter

  3. En tur på Amsterdams kanaler med privathyrd elbåt

Kundansvarig

Stina Bexelius

Under våren har vi tillsammans med Scania Sverige rest till Amsterdam för att besöka deras fabrik som ligger i Zwolle. Syftet med resorna var att sälja in Scania som en helhetsleverantör i omställningen till elektrifierade transporter på kort och lång sikt samt att utbilda och utbyta erfarenheter mellan Scania och kunder men också mellan deltagarna.


Vi gjorde detta till verklighet under tre dagar i Amsterdam/Zwolle där deltagarna tillsammans besökte Scaniafabriken. Förutom det mycket uppskattade studiebesöket arrangerades det också konferens och grupparbeten. På kvällen fanns tid att fortsätta kunskapsutbyte och givande samtal under trevliga former.


bottom of page