top of page

Karolinska Institutet

200-årsjubileum

Kund:

Antal: 

Plats: 

Format: 

Karolinska Institutet

5000 och 1100

Globen och Stadshuset

Middag och gala vid två olika tillfällen

Topp 3

  1. Hans Rosling! Och Lennart Nilsson! Vill ni veta mer om de mötena så berättar vi mer än gärna.

  2. Väl genomtänkt innehåll/röd tråd som fungerade för två helt olika målgrupper vid olika tillfällen

  3. Det största interna eventet som (hade?) gjorts i Globen

Kundansvarig

Charlotte Grimlund

Vårt uppdrag var att skapa inspirerande och spektakulärt jubileumsprogram om hur Karolinska Institutet under två sekel bidragit till att förbättra människors hälsa. Programmet skulle fungera som en röd tråd igenom två väldigt olika event med olika målgrupper. Målet var att innehållet skulle skapa stolthet och vi-känsla för institutionen.


Vi skapade fantastiska förutsättningar för två lyckade event. Båda eventen skulle i grunden ha samma berättelse men i två helt olika utföranden.

Det första var en nobel-liknande middag med prominenta gäster så som kungligheter, ambassadörer, fd nobelpristagare, näringslivet, politiken samt studenter från KI. Detta event hölls på Stockholms stadshus för 1100 personer. Det andra var en stor gala för studenter och medarbetare på KI, totalt 5000 personer, i Globen.


Den röda tråden blev en berättelse där uttryckssätten varierade mellan dåtid, nutid och framtid. En hel del nya och innovativa tekniker användes för att förstärka upplevelsen och de olika skeendena. Middag och underhållning anpassades till de olika målgrupperna och tillfällena.

bottom of page